KocayazıKOMŞU KÖYLER

Kocayazı’nın adı nereden gelmektedir

Kocayazı’nın adı nereden gelmektedir, kısaca tarihçesi

Kocayazı (Kofçaz) { < Tür. koca büyük, geniş; yaşlı, ihtiyar (TDK,
2011, s. 1454) < koca yaşlı (Kaçalin, 2006, s. 321)}+ {Tür. yazı düz yer,
ova, kır. (TDK, 2011, s. 2560) < yazı geniş ve açık ova (Clauson, 1972, s.
984) < yaz- < yas-ı}] 

1. Köy bugün Pomak köyü olarak bilinir.

Ancak Pomakların köye gelişi biraz maceralı olmuştur.

Pomakların, Trakya topraklarına geliş hikâyesi her ne kadar halk arasında 93 Harbi diye bilinen 1877-
1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na dayanmakta ise de Pomakların Kocayazı köyüne gelişi 1912-1913 yıllarına dayanır.

Köy 1908-1909 yıllarına kadar
Kofçaz Nahiyesi adı ile kayıtlarda bulunan bir Bulgar köyüdür (Kocayazı
Köyü, 2015).

2. Çok eski yıllarda köyde Türkler ile Bulgarlar bir arada yaşamışlar. 1905 ve 1913 yıllarında Bulgarların göç etmesi sonucu köyde kalanlar Kocayazı’yı daha ileri götürmüşler, daha bayıdır yapmışlardır.

Kocayazı’da üç ayazma bulunmaktadır. Ayazmalar geçmişte eski bir yerleşim
merkezinin varlığına işaret sayılmaktadır (Karaçam, 1995, s. 516). // Kocayazı (Kofçaz) (İçişleri Bakanlığı, 1968, s. 367) < Kofçağaz (1899/1900) (Kreiser, 1975, s. 120).

Kaynak:

KIRKLARELİ İLİ KÖY ADLARI İNCELEMESİ

HAMİDE ÖZDOĞAN

sayfa 96

Yayın tarihi 2016

http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/804/10125003.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir