Dereköy’ün adı nereden gelmektedir?

Dereköy'ün adı nereden gelmektedir, kısaca tarihçesi

Dereköy (Merkez) Köyün içinde birleşen iki derenin varlığından dolayı
verilen isimdir.

[< {Tür. dere genellikle yazın kuruyan küçük akarsu (TDK,
2011, s. 633) < Far. dara/darra vadi, iki dağ arasındaki yarık, dere
(Steingass, 1998, s. 516)} + {Tür. köy köylük yer, köy yeri (TDK, 2011, s.
1509) < Far. kÿy köy (Steingass, 1998, s. 1065)}].

1. Dereköy, Kırklareli’nin kuzeyinde, tarihi Turnova yolu üzerinde, doğal güzellikleriyle ün yapmış bir bucak merkezidir.

Dereköy yolu 1891 yılında Edirne Valisi Hacı
İzzet Bey tarafından yaptırılmıştır.

Bugünkü Dereköy’ün Fatih zamanında
kurulduğuna dair bilgiler bulunmakla beraber, asıl kuruluş yerinin çok eski
devirlere dayandığına ilişkin bulgular vardır. Dereköy’ün bir kilometre kadar kuzeyinde yolun sağ yanında böyle bir yerleşim merkezi olduğuna dair
işaretler bulunmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir Bulgar köyü
idi. Ancak Balkan Savaşı sonrası 8 Kasım 1913 tarihinde imzalanan Kırklareli Antlaşması ile Türk topraklarındaki yeri sağlam hale gelmiştir. Yeri
geldiğinde değinmiştik, bu anlaşmayı o sıra Kırklareli mutasarrıfı olan Haydar Vaner ile sonradan Atatürk’ün İçişleri Bakanlığını yapmış bulunan Şükrü Kaya imzalamışlardır. Bu anlaşma ile sınır boyunda bulunan 12 Bulgar
köyünün durumu belli olmuştur. Anlaşma ile Kırklareli’nden 18, Edirne’den
ise 40 bin Bulgar, Bulgaristan’a, buna karşılık Bulgaristan sınırına yakın
Türk köylerinde yaşayanlar da Türkiye’ye göç etmişlerdir.

1950’li yılların
ünlü politikacılarından Ferda Güley, Kendini Yaşamak adını taşıyan kitabında, 1944 yılında Dereköy’ün Çataktepe mevkindeki 9 nolu Gözetleme Kulesi’nde subaylık yaparken, Dolap Dere’den tuttukları alabalıkları özel buzlu
sepetler içerisinde Ankara’ya Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’a gönderdiklerini anlatmaktadır. Ferda Güley bu anılar arasında Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan’ın Kırklareli’nde Selanik’ten akrabaları
Savcı Arif Yükseller’e sık sık geldiğini, damat olduğu Arif Yüksel ailesinin
Kırklareli Sağlık Müdürü Asaf Aydonat ile aynı konutta oturduklarını belirtmektedir (Karaçam, 1995, s. 487,488,489).

2. Kırklareli iline bağlı Bulgaristan’la sınırı olan köy, yöresel konuşma tarzıyla Dereköy yerine Derekün denilmektedir (Kurtulmuş, 1993, s. XII). // Dereköy (İçişleri Bakanlığı,
1968, s. 179) < Dere-i Cedid Karyesi (1904-1905) (Badi Efendi, 2014) <
Dereköy (1899/1900)

Kaynak:

KIRKLARELİ İLİ KÖY ADLARI İNCELEMESİ

Hamide ÖZDOĞAN

sayfa 60/61

Yayın tarihi 2016

http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/804/10125003.pdf?sequence=1&isAllowed=yedu.tr/

(Kreiser, 1975, s. 53).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir