AhmetlerKOMŞU KÖYLER

Ahmetler’in Adı nereden gelmektedir

Ahmetler (Kofçaz) Ahmet adlı şahsın ailece yaşadığı yer. [< Ar. aómad
en çokövülmüş olan < ó-m-d övmek (Baalbaki, 1995, s. 489) + ler çokluk
eki] // 1. Köyün ilk yerleşim yeri Mangırlar mevki denilen bölge olmuş.
Mangırlar mevki bugün dahi halkın dilinde kullanılan ve bilinen yerdir. Ancak neler yaşanmış bilinmez. Mangırlar ikiye bölünmüş. Köyden bazıları
Yağmur Baba mevkinde ikinci defa köy kurmuş, bazıları da bugünkü Topçular köyünü kurmuş. Uzun yıllar Yağmur Baba mevkinde yerleşen Mangırlar köylüleri, daha sonra bugün Gülbaba mevki denen yere taşınırlar. Bu
yerleşim yeri yaklaşık 300 yıl öncesine rastlar. 1967-1970 yılları arasında
köyde muhtarlık yapan Cemali Ilgın’ın anlattıklarına göre ise, köy Yağmur
Baba mevkinden üçüncü defa Palamutlu mevkine taşınmış, daha sonra dör-
37
düncü defa bugünkü yerine gelmiştir. Köyün bu kadar yer değiştirmesinin
sebeplerinden bir tanesi Şeyh Bedreddin olayının bir bölümünün buralarda
da yaşanmış olması ihtimalidir. Mehmet Ali Peközen’in anlattığına göre
köyün bugün Ahmetler olan ismi o günlerde Ahmatlar ve Ahmaklar imiş.
Bir başka efsaneye göre olay bir çobandan kaynaklanmış. Köylüler çobana
bir şey emanet eder. Çoban o emaneti öylesine korumaya alır ki duruşunu
bile değiştirmekten korkar. Ertesi gün gelen köylüler çobanı o vaziyette görünce “Oğlum sen ahmak mısın?” diye şakalaşırlar. Köyün adı oradan kalır.
Gel zaman git zaman Ahmaklar isminden köylüler rahatsızlık duymaya başlar. Zaman içinde köyün ismi Ahmatlar olarak anılmaya başlar. Zaman içinde Ahmatlar ismi de rahatsızlık uyandırır. 1960 yılından sonra köy isimlerinde bazı değişiklikler yapılınca Ahmatlar biraz kaba kaçtığından daha kibar söylenişi olan Ahmetler olarak kayıtlara geçer. Köy Bektaşi geleneklerine göre yaşayan bir köydür ve köylüler Budapeşte’de yatan Gülbaba’nın
hikâyesini iyi bilir (2013, s. 4). 2. Ahmetler köyünü kuran kişinin ismi Ahmet imiş. Ahmed’in yeri, Ahmet’in ilk yeri anlamına Ahmetler, halk arasında Ahmatlar olarak “t” harfinin ve “e” harfinin değişmesiyle Ahmatlar olarak kullanılır. Ahmetler yine halk arasında Ahmatlar olarak geçer
(Kurtulmuş, 1996, s. 16). Halk Ahmetler, diyor. Doğru biçimiyle ifade edilmek gerekirse asıl adı Ahmedler’dir. Evlad-ı Fatihan (Osmanlı döneminde
askere alınan yörük gruplarına 1691 yılında padişah tarafından verilen isim)
yörüklerinin iskân edildiği bir köydür. Rus, Bulgar ve Yunan işgallerinde
diğer köyler gibi büyük can ve mal kaybına uğramıştır. Tarihteki kayıtlar ve
bilgiler köyün çevresinde Ermeni, Rum ve Bulgar köyleri bulunduğunu göstermektedir (Karaçam, 1995, s. 515). //Ahmedler (İçişleri Bakanlığı, 1968,
s. 14) < Ahmetler Köyü (1901) (Kazancıgil, 2014, s. 293).

Kaynak:

KIRKLARELİ İLİ KÖY ADLARI İNCELEMESİ

HAMİDE ÖZDOĞAN

sayfa 36,37

Yayın tarihi 2016

http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/804/10125003.pdf?sequence=1&isAllowed=yedu.tr/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir