AhlatlıKOMŞU KÖYLER

Ahlatlı’nın adı nereden gelmektedir

Ahlatlı (Kofçaz) Ahlatı olan yer. [< Tür. ahlat gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu, dağ armudu
(TDK, 2011, s. 55) < Yun. ahladi armut, ahlat (Aksoy, 2003, s. 51) + lı ] //
1. Köyün önceleri ismi Alatlı Köyü imiş. Horasan’dan veya Kayı Boyu Ertuğrul Gazi soyundan gelen iki al atlı Deliorman içlerinden Şeyh Bedrettin’i
Serez’e kaçırınca köy al atlılara küsmüş olacak ki adını Ahlatlı olarak değiş-
tirmiş. Köyün yerleşimi çok eskilere dayanıyor. Köy Türklerden önce ve
sonra diye iki ayrı tarihi döneme ayrılabilir. Türklerden önce yaşayan Dolmenler yörede MÖ 2000 yıllarına ait mezarlar bırakmış. Dolmenler ilk demir çağında, MÖ 1200 yıllarında Kuzey Balkanlar’dan Trakya’ya göç eden
bir topluluğa ait mezar anıtlarıdır. Ahlatlı köy sınırları içinde dolmen, menhir (toprağa dik olarak yerleştirilmiş tek blok taşlar) ve kümbet şeklinde
birçok mezar örneklerine rastlanmaktadır (Karaçam, 2011, s. 4-5). 2. Köyün
ilk kuruluşundaki adı Ah atlı iken sonraları dil kolaylığı bakımından halkın
ağzında Alatlı olmuştur. Daha sonraki yıllarda Ahlatlı’ya dönmüştür. Bu
yöre köylerinin iskânı Plevne Savaşı 1878’de ve daha sonraki yıllarda Bulgaristan’ın çeşitli bölgelerinden gelen eski Yörük toplulukları tarafından
gerçekleştirilmiştir (Karaçam, 1995, s. 515). // Ahlatlı (İçişleri Bakanlığı,
1968) < Alatlı (1899/1900) (Kreiser, 1975, s. 3).

Kaynak:

KIRKLARELİ İLİ KÖY ADLARI İNCELEMESİ

HAMİDE ÖZDOĞAN

sayfa 35,36

Yayın tarihi 2016

http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/804/10125003.pdf?sequence=1&isAllowed=yedu.tr/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir